Giải TBĐ địa 10 bài: Thị trường thế giới

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 10, giải chi tiết và cụ thể bài: Thị trường thế giới sách tập bản đồ địa lí lớp 10 trang 66. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 10

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 66 - sách TBĐ địa lí 10

Nêu rõ đặc điểm của thị trường thế giới

  • Sự phát triển của thị trường.............................................
  • Những cường quốc về xuất nhập khẩu và ngoại tệ mạnh trong hệ thống tiền tệ thế giới................................................
  • Cơ cấu hàng xuất khẩu trên thế giới...............................................................

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 66 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào bảng số liệu sau:

Tỉ trọng của một số khu vực và một số nước trong xuất khẩu và nhập khẩu trên thế giới năm 2008 (đơn vị: %)

  • Nhận xét tỉ trọng của Hoa Kì, Liên minh châu Âu, Nhật Bản trong cơ cấu xuất nhập khẩu của thế giới.
  • Vai trò của Trung Quốc và các nước ASEAN trong thị trường xuất nhập khẩu thế giới.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 67 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào hình sau, nêu rõ vai trò của thị trường Châu Âu trong buôn bán toàn thế giới

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem