Giải bài 4 trang 69 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 69 - sách TBĐ địa lí 10

Lập sơ đồ phân loại tài nguyên theo khả năng hao kiệt trong quá trình sử dụng. Nêu ví dụ cụ thể:

Bài làm:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021