Giải bài 2 trang 52 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 51 - sách TBĐ địa lí 10

Nhận xét biểu đồ và giải thích:

  • Than: Được sử dụng từ lâu, nhịp độ tăng trưởng khá đều, thời kì 1980 – 1990 có dừng lại vì ........................................., vào cuối những năm 1990 có tốc độ tăng trưởng trở lại vì ..............................
  • Dầu............................................................................................................
  • Điện............................................................................................................
  • Thép............................................................................................................

Bài làm:

  • Than: Được sử dụng từ lâu, nhịp độ tăng trưởng khá đều, thời kì 1980 – 1990 có dừng lại vì tìm được nguồn năng lượng thay thế, vào cuối những năm 1990 có tốc độ tăng trưởng trở lại vì trữ lượng lớn, phát triển mạnh công nghiệp hóa học.
  • Dầu: Tốc độ tăng trưởng khá nhanh và ổn định, do có nhiều ưu điểm (khả năng sinh nhiệt lớn, không có tro, dễ nạp nhiên liệu, nguyên liệu cho công nghiệp hóa dầu).
  • Điện: Có tốc độ tăng trưởng rất nhanh do đây là ngành công nghiệp trẻ, có vai trò rất quan trọng, gắn liền với tiến bộ khoa học kĩ thuật
  • Thép có tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định vì được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp cơ khí, trong xây dựng và đời sống.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021