Giải bài 1 trang 70 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 70 - sách TBĐ điạ lí 10

Thế nào là sự phát triển bền vững?

Bài làm:

Phát triển bền vững là sự phát triển có thể đáp ứng được những nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng, tổn hại đến những khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai...

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021