Giải bài 5 trang 47 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 5: Trang 47 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào nội dung SGK và hình 32.5 ban chuẩn hoặc hình 45.6 ban nâng cao, em hãy nhận xét về tình hình khai thác quặng sắt và sản xuất thép trên thế giới:

  • Những nước vừa khai thác quặng sắt, vừa sản xuất thép..............................
  • Những nước khai thác nhiều quặng sắt...............................................
  • Những nước sản xuất nhiều thép..........................................

Bài làm:

  • Những nước vừa khai thác quặng sắt, vừa sản xuất thép: Trung Quốc, Braxin, Hoa Kì, Ucraina, LB Nga, Ấn Độ, Đức, Pháp,...
  • Những nước khai thác nhiều quặng sắt: Trung Quốc, Braxin, Ôxtrâylia, Ucraina, LB Nga, Ấn Độ, Thụy Điển, Nam Phi,...
  • Những nước sản xuất nhiều thép: Nhật Bản, Trung Quốc, LB Nga, Hoa Kì, Ucraina, Hàn Quốc, Đức, Italia,...

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021