Giải TBĐ địa 10 bài: Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 10, giải chi tiết và cụ thể bài: Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất sách tập bản đồ địa lí lớp 10 trang 8. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 10.

Bài 1: Trang 8 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào hình vẽ dưới đây, em hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ chấm (...) ở những ý sau:

  • Hệ Mặt Trời có ............. hành tinh chuyển động xung quanh Mặt Trời.
  • Tên các hành tinh trong hệ Mặt Trời theo thứ tự xa đần Mặt Trời là:
1. ................................4. ................................7. ................................
2. ................................5. ................................8. ................................
3. ................................6. ................................

Trả lời:

  • Hệ Mặt Trời có 8 hành tinh chuyển động xung quanh Mặt Trời.
  • Tên các hành tinh trong hệ Mặt Trời theo thứ tự xa đần Mặt Trời là:
1. Thủy tinh4. Hỏa tinh7. Thiên Vương Tinh
2. Kim tinh5. Mộc tinh8. Hải Vương Tinh
3. Trái Đất6. Thổ tinh

Bài 2: Trang 8 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào hình 5.3 của SGK ban chuẩn và hình 6.1 SGK ban nâng cao, em hãy cho biết:

Thời điểm Hà Nội là 7 giờ sáng ngày 1 tháng 1 thì ở Bắc Kinh là ..............giờ, ngày ...................; ở Oasintơn là ...............giờ, ngày ................

Trả lời:

Thời điểm Hà Nội là 7 giờ sáng ngày 1 tháng 1 thì ở Bắc Kinh là 8 giờ, ngày 1 tháng 1; ở Oasintơn là 19 giờ, ngày 31 tháng 12.

Bài 3: Trang 8 - sách TBĐ địa lí 10

Hãy xác định kiến thức ở dưới đây đúng hay sai bằng cách đánh dấu X vào ô trống:

“Do tác động của lực Côriôlit, ở bán cầu bắc, vật chuyển động theo phương nằm ngang bị lệch về bên trái theo hướng chuyển động”.

Trả lời:

“Do tác động của lực Côriôlit, ở bán cầu bắc, vật chuyển động theo phương nằm ngang bị lệch về bên trái theo hướng chuyển động”.


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021