Giải bài 1 trang 44 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 44 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào SGK, em hãy điền vào sơ đồ dưới đây các đặc điểm của sản xuất công nghiệp:

Bài làm:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021