Giải bài 4 trang 57 sách TBĐ địa lí 107

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 57 - sách TBĐ địa lí 10

Hoàn thành sơ đồ sau để chứng minh vai trò quyết định của sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế đến sự phát triển, phân bố và hoạt động của ngành giao thông vận tải.

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021