Giải bài 1 trang 39 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 39 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền vào sơ đồ dưới đây các nội dung phù hợp thể hiện mối quan hệ giữa nguồn thức ăn với các hình thức chăn nuôi?

Bài làm:

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021