Giải TBĐ địa 10 bài: Địa lí ngành thông tin liên lạc

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 10, giải chi tiết và cụ thể bài: Địa lí ngành thông tin liên lạc sách tập bản đồ địa lí lớp 10 trang 62. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 10

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 62 - sách TBĐ địa lí 10

Nêu rõ vai trò của ngành thông tin liên lạc?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 62 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào nội dung bài học trong SGK, em hãy điền những nội dung phù hợp nêu rõ tình hình phát triển cảu ngành thông tin liên lạc vào bảng sau:

Tên ngànhTình hình phát triển
Viễn thông
Điện thoại
Fax
Radio và vô tuyến truyền hình
Máy tính cá nhân

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 62 - sách TBĐ địa lí 10

Em hãy quan sát lược đồ trên và phân tích đặc điểm bình quân số máy điện thoại trên 1000 dân của các nước trên thế giới:

a, Những nước và khu vực có số máy điện thoại/1000 dân cao nhất (>500)......................................

b, Những nước và khu vực có số máy điện thoại/1000 dân cao (300 - 500)......................................

c, Những nước và khu vực có số máy điện thoại/1000 dân trung bình (100-300).............................

d, Những nước và khu vực có số máy điện thoại/1000 dân thấp (<100)...........................................

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem