Giải bài 5 trang 71 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 5: Trang 71 - sách TBĐ địa lí 10

Tại sao việc giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi sự nỗ lực chung của các quốc gia và toàn thể loài người?

Bài làm:

Môi trường vô cùng rộng lớn, mỗi nước không chỉ biết bảo vệ môi trường cuả quốc gia mình mà còn phải biết hợp tác với quốc tế để thực hiện toàn diện các mục tiêu bảo vệ môi trường, điển hình là việc tổ chức các hội nghị quốc tế vì môi trường. Nếu môi trưòng của một quốc gia bị ô nhiễm thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu. Điển hình, Trái Đất đang nóng lên, nước biển dâng lên và Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hường đầu tiên và cũng có lẽ là nặng nhất, trongkhi đó lượng khí thải ở Việt Nam vẫn chưa "sánh kịp" các nước tiên tiến trên thế giới....Vì vậy, việc giải quyết vấn đồ môi trường đòi hỏi sự nỗ lực chung của các quốc gia và toàn thể loài người.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021