Giải bài 2 trang 42 sách TBĐ địa lí 10

 • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 42 - sách TBĐ địa lí 10

Em hãy tính bình quân lương thực theo đầu người, điền vào chỗ chấm (...) ở bảng trên và nêu nhận xét:

 • Những nước có dân số đông........................................
 • Những nước có sản lượng lương thực lớn.................................
 • Những nước có nình quân lương thực/đầu người cao...........................
 • Những nước có bình quân /đầu người thấp...............................
 • Việt Nam..........................................................

Bài làm:

 • Những nước có dân số đông: Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kì, Inđônêxia,...
 • Những nước có sản lượng lương thực lớn: Trung Quốc, Hoa Kì, Ấn Độ,...
 • Những nước có nình quân lương thực/đầu người cao: Hoa Kì, LB Nga,,...
 • Những nước có bình quân /đầu người thấp: Ấn Độ, Trung Quốc.
 • Việt Nam: Là nước có sản lượng lương thực và số dân thấp nhất trong các quốc gia trên. Tuy nhiên, nước ta lại có bình quân lương thực trên đầu người ở mức tương đối cao (475,1 kg/người/năm)
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021