Giải bài 5 trang 69 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 5: Trang 69 - sách TBĐ địa lí 10

Nêu những dấu hiệu của sự suy thoái tài nguyên đất và tài nguyên sinh vật nếu bị khái thác không hợp lí

Bài làm:

  • Tài nguyên đất bị suy thoái: đất bạc màu, xói mòn trơ sỏi đá, đất bị ô nhiễm, đất bị đá ong hóa, đất bị sa mạc hóa,…
  • Tài nguyên sinh vật: rừng bị tàn phá, diện tích đất trống, đồi trọc tăng lên nhiều, nhiều loại bị tuyệt chủng hoặc đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng, số lượng cá thể trong mỗi loài ít dần đi…

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021