Giải TBĐ địa 10 bài: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phân bố nông nghiệp

 • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 10, giải chi tiết và cụ thể bài: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phân bố nông nghiệp sách tập bản đồ địa lí lớp 10 trang 36. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 10.

Bài 1: Trang 36 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền tiếp vào sơ đồ dưới đây các đặc điểm của sản xuất nông nghiệp

Trả lời:

Bài 2: Trang 36 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền vào chỗ chấm (...) ở bảng sau những nội dung phù hợp thể hiện ảnh hưởng của từng nhân tố tới phân bố nông nghiệp.

Trả lời:

Các nhóm nhân tốCác nhân tố cụ thểẢnh hưởng đến phân bố nông nghiệp
Tự nhiên
 • Đất: Quỹ đất, tính chất đất, độ phì.
 • Khí hậu, nước: Chế độ nhiệt, ẩm, mưa; các điều kiện thời tiết; Nước trên mặt, nước ngầm.
 • Sinh vật: Loài cây, con; đồng cỏ; nguồn thức ăn tự nhiên.
 • Đất: Ảnh hưởng tới quy mô sản xuất, cơ cấu và phân bố cây trồng, vật nuôi và năng suất.
 • Khí hậu – nước: Ảnh hưởng tới thời vụ, cơ cấu cây trồng vật nuôi, khả năng xen canh tăng vụ, tính ổn định hay bấp bênh của sản xuất nông nghiệp.
 • Sinh vật: Cơ sở để tạo nên các giống cây trồng vật nuôi, cơ sở thức ăn cho gia súc.
Kinh tế xã hội
 • Dân cư, lao động: Lực lượng sản xuất trực tiếp, nguồn tiêu thụ nông sản.
 • Sở hữu ruộng đất: Quan hệ sở hữu Nhà nước, tập thể, tư nhân về ruộng đất.
 • Tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp: Cơ giới hóa, thủy lợi hóa, hóa học hóa, cách mạng xanh và công nghệ sinh học.
 • Thị trường tiêu thụ: Trong nước, ngoài nước.
 • Dân cư –lao động: Ảnh hưởng tới cơ cấu và phân bố cây trồng, vật nuôi.
 • Sở hữu ruộng đất: Ảnh hưởng đến đường lối phát triển, các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.
 • Tiến bộ khoa học kĩ thuật: giúp chủ động tron sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và sản lượng.
 • Thị trường tiêu thụ: Ảnh hưởng tới giá cả nông sản, điều tiết sản xuất và hướng chuyên môn hóa.

 • 10 lượt xem