Giải bài 4 trang 70 sách TBĐ địa lí 10

 • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 70 - sách TBĐ địa lí 10

Trình bày vấn đề môi trường và phát triển ở các nước đang phát triển.

 • Đặc điểm chung về dân số, tài nguyên...........................
 • Vấn đề khai thác và chế biến khoáng sản..............................
 • Vấn đề khai thác tài nguyên nông, lâm nghiệp..............................

Bài làm:

Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước đang phát triển.

Đặc điểm chung về dân số, tài nguyên:

 • Chiếm hơn ½ diện tích lục địa, chiếm ¾ dân số thế giới
 • Là khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên
 • Sự chậm phát triển – sự hủy hoại môi trường – sự bùng nổ dân số là những vấn đề nan giải của các nước đang phát triển.

Vấn đề khai thác và chế biến khoáng sản:

 • Khai thác và chế biến khoáng sản là nguồn xuất khẩu chủ yếu để thu ngoại tệ ở các nước đang phát triển ( các nước Tây Á, nhiều nước Châu Phi, Mĩ La Tinh)
 • Việc khai thác mỏ lớn mà không chú trọng đến biện pháp bảo vệ -> môi trường bị ô nhiễm.

Vấn đề khai thác tài nguyên nông, lâm nghiệp:

 • Nền nông nghiệp quảng canh, năng suất thấp nên ở nhiều nước còn phổ biến tình trạng đốt rừng, phá rừng để lấy đất canh tác, phát quang rừng làm đồng cỏ chăn nuôi... làm suy giảm diện tích rừng, đất bị thoái hóa.
 • Tài nguyên rừng rất phong phú
 • Việc đốt rừng làm nương rẫy, phá rừng lấy củi,lấy lâm sản xuất khẩu, mở rộng diện tích canh tác,… dẫn tới rừng bị suy giảm về diện tích, chất lượng, thúc đẩy quá trình hoang hoá ở vùng nhiệt đới
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021