Giải TBĐ địa 10 bài: Môi trường và sự phát triển bền vững

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 10, giải chi tiết và cụ thể bài: Môi trường và sự phát triển bền vững sách tập bản đồ địa lí lớp 10 trang 70. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 10

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 70 - sách TBĐ điạ lí 10

Thế nào là sự phát triển bền vững?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 70 - sách TBĐ địa lí 10

Vì sao sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 70 - sách TBĐ địa lí 10

Nêu rõ vấn đề môi trường và phát triển ở các nước phát triển bằng sơ đồ sau:

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 70 - sách TBĐ địa lí 10

Trình bày vấn đề môi trường và phát triển ở các nước đang phát triển.

  • Đặc điểm chung về dân số, tài nguyên...........................
  • Vấn đề khai thác và chế biến khoáng sản..............................
  • Vấn đề khai thác tài nguyên nông, lâm nghiệp..............................

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5: Trang 71 - sách TBĐ địa lí 10

Tại sao việc giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi sự nỗ lực chung của các quốc gia và toàn thể loài người?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem