Giải TBĐ địa 10 bài: Thực hành vẽ và phân tích về sản lượng lương thực, dân số...

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 10, giải chi tiết và cụ thể bài: Thực hành vẽ và phân tích về sản lượng lương thực, dân số... sách tập bản đồ địa lí lớp 10 trang 42. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 10

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 42 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào bảng số liệu về sản lượng lương thực và dân số của một số nước trên thế giới năm 2007, em hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng lương thực và dân số của các nước này:

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 42 - sách TBĐ địa lí 10

Em hãy tính bình quân lương thực theo đầu người, điền vào chỗ chấm (...) ở bảng trên và nêu nhận xét:

  • Những nước có dân số đông........................................
  • Những nước có sản lượng lương thực lớn.................................
  • Những nước có nình quân lương thực/đầu người cao...........................
  • Những nước có bình quân /đầu người thấp...............................
  • Việt Nam..........................................................

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem