Giải bài 1 trang 42 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 42 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào bảng số liệu về sản lượng lương thực và dân số của một số nước trên thế giới năm 2007, em hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng lương thực và dân số của các nước này:

Bài làm:

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021