Giải TBĐ địa 10 bài: Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 10, giải chi tiết và cụ thể bài: Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa sách tập bản đồ địa lí lớp 10 trang 17. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 10.

Bài 1: Trang 17 - sách TBĐ địa lí 10

Hãy đánh dấu X vào ô trống phương án trả lời đúng trong những câu sau:

Sự ngưng đọng hơi nước diễn ra trong toàn bộ bề dày của khí quyển.
Sự ngưng đọng hơi nước diễn ra trong toàn bộ tầng đối lưu.
Sự ngưng đọng hơi nước chủ yếu diễn ra ở lớp không khí gần mặt đất trong tầng đối lưu.

Trả lời:

Đáp án đúng là:

Sự ngưng đọng hơi nước diễn ra trong toàn bộ bề dày của khí quyển.
Sự ngưng đọng hơi nước diễn ra trong toàn bộ tầng đối lưu.
XSự ngưng đọng hơi nước chủ yếu diễn ra ở lớp không khí gần mặt đất trong tầng đối lưu.

Bài 2: Trang 17 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào những kiến thức đã học, em hãy giải thích vì sao mỗi khi có bão hoặc có gió mùa thổi về lại gây ra mưa?

Trả lời:

Mỗi khi có bão hoặc có gió mùa thổi về lại gây ra mưa vì: bão hoặc gió mùa thường mang theo những khối khí có tính chất khác biệt với khối khí đang có ở địa phương, sự tranh chấp giữa các khối khí dẫn đến nhiễu loạn không khí và gây ra mưa.

Bài 3: Trang 17 - sách TBĐ địa lí 10

Em hãy sưu tầm các tư liệu về lượng mưa trên Trái Đất và kết hợp với những kiến thức đã học để mô tả và xác định được trên bản đồ.

  • Nơi có lượng mưa trung bình năm lớn nhất trên Trái Đất là .............. nằm ở .......................................
  • Nơi có lượng mưa trung bình năm nhỏ nhất trên Trái Đất là .............. nằm ở .......................................

Trả lời:

  • Nơi có lượng mưa trung bình năm lớn nhất trên Trái Đất là Xêrapungi nằm ở Nam Á.
  • Nơi có lượng mưa trung bình năm nhỏ nhất trên Trái Đất là Ikikê nằm ở Nam Mỹ.

Bài 4: Trang 17 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy giải thích:

  • Nơi có lượng mưa trung bình năm lớn nhất trên Trái Đất chủ yếu là do ................................
  • Nơi có lượng mưa trung bình năm nhỏ nhất trên Trái Đất chủ yếu là do ...............................

Trả lời:

  • Nơi có lượng mưa trung bình năm lớn nhất trên Trái Đất chủ yếu là do nằm trong áp thấp Iran hút gió, gió mùa Tây Nam thổi từ Ấn Độ Dương vào mang theo lượng ẩm lớn và nằm ở sườn đón gió của dãy Hymalaya.
  • Nơi có lượng mưa trung bình năm nhỏ nhất trên Trái Đất chủ yếu là do dòng biển lạnh Pêru chảy sát ven bờ, ngăn cản sự bốc hơi hình thành mưa và nằm ở sườn khuất gió của dãy Anđét.

  • 4 lượt xem