Giải TBĐ địa 10 bài: Địa lí ngành thương mại

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 10, giải chi tiết và cụ thể bài: Địa lí ngành thương mại sách tập bản đồ địa lí lớp 10 trang 64. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 10

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 64 - sách TBĐ địa lí 10

Hoàn thành sơ đồ về hoạt động của thị trường và nêu khái niệm đơn giản về thị trường?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 64 - sách TBĐ địa lí 10

Thương mại là gì? Vai trò của thương mại đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 65 - sách TBĐ địa lí 10

Phân biệt cán cân xuất nhập khẩu và cơ cấu xuất nhập khẩu?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 65 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào bảng số liệu sau về giá trị xuất khẩu và dân số năm 2008 của Hoa Kì, Trung Quốc và Cộng hòa Liên Bang Đức.

Tên nướcGiá trị xuất khẩu (tỉ USD)Dân số (triệu người)Giá trị xuất khẩu bình quân đầu người (USD/người)
Hoa Kì1287,4304,5
Trung Quốc1428,31324,7
CHLB Đức1416,982,2
  • Tính giá trị xuất nhập khẩu bình quân đầu người của 3 nước
  • Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện giá trị xuất khẩu/người.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021