Giải bài 1 trang 53 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 53 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào bảng số liệu cơ cấu sử dụng năng lượng toàn thế giới thời kì 1860 – 2020 (đơn vị %), em hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu sử dụng năng lượng toàn thế giới.

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021