Giải TBĐ địa 10 bài: Thực hành sử dụng phương pháp bản đồ biểu đồ để thể hiện sản lượng...

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 10, giải chi tiết và cụ thể bài: Thực hành sử dụng phương pháp bản đồ - biểu đồ để thể hiện sản lượng...sách tập bản đồ địa lí lớp 10 trang 43. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 10

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 43 - sách TBĐ địa lí 10

Cho bảng số liệu các nước sản xuất lương thực nhiều nhất thế giới năm 2007, em hãy hoàn thành biểu đồ cơ cấu lương thực cảu các nước vào lược đồ dưới đây.

Nêu những nhận xét về đặc điểm cơ cấu sản xuất lương thực của các nước này:

  • Những nước đứng đầu về sản lượng lương thực và cơ cấu đủ loại...............
  • Những nước trồng lúa mì là chủ yếu..........................
  • Những nước trồng lúa mì chủ yếu.........................
  • Những nước trồng nhiều ngô........................

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021