Giải bài 10 trang 50 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 10: Trang 50 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào SGK (mục công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng), em hãy nêu rõ vai trò của ngành công nghiệp này và giải thích vì sao ngành dệt – may được phân bố rộng rãi ở nhiều nước, kể cả các nước đang phát triển?

Bài làm:

Vai trò ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng là: Tạo sản phẩm đa dạng, phong phú, phục vụ nhu cầu đời sống, nâng cao trình độ văn minh

Ngành dệt – may được phân bố rộng rãi ở nhiều nước, kể cả các nước đang phát triển vì:

  • Ngành dệt may sử dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên và nhân tạo phong phú (bông, lanh, lông cừu, sợi tổng hợp, len nhân tạo,...)
  • Cần sử dụng nguồn lao động lớn => Tạo nhiều việc làm, giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ.
  • Thị trường tiêu thụ rộng lớn
  • Phát triển công nghiệp dệt – may có tác dụng thúc đẩy nông nghiệp và các ngành công nghiệp nặng, đặc biệt là công nghiệp hóa chất phát triển.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021