Giải bài 9 trang 49 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 9: Trang 49 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào SGK, em hãy điền vào chỗ trống và sơ đò những nội dung phù hợp về ngành công nghiệp hóa chất.

  • Vai trò của công nghiệp hóa chất............................................
  • Sơ đồ phân ngành công nghiệp hóa chất và sản phẩm của nó.

Bài làm:

Vai trò của ngành công nghiệp hóa chất:

  • Là ngành mũi nhọn trong hệ thống các ngành công nghiệp trên thế giới
  • Tạo ra được nhiều chất mới, chưa có ở trong tự nhiên
  • Bổ sung cho nguồn nguyên liệu tự nhiên, vừa có giá trị sử dụng cao.
  • Góp phần sử dụng các tài nguyên thiên nhiên hợp lí và tiết kiệm hơn.

Sơ đồ phân ngành công nghiệp hóa chất và sản phẩm của nó:

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021