Giải TBĐ địa 10 bài: Cơ cấu nền kinh tế

 • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 10, giải chi tiết và cụ thể bài: Cơ cấu nền kinh tế sách tập bản đồ địa lí lớp 10 trang 34. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 10.

Bài 1: Trang 34 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào nội dung SGK em hãy điền tiếp vào bảng sau những thông tin cần thiết về các nguồn lực và vai trò của chúng đối với sự phát triển kinh tế.

Trả lời:

Các nguồn lực cụ thểVai trò đối với sự phát triển kinh tế
Vị trí địa líVề tự nhiên, kinh tế - chính trị, giao thông.Tạo thuận lợi hoặc gây khó. khăn trong việc trao đổi, tiếp cận hay cùng phát triển giữa các vùng trong nước và các quốc gia với nhau.
Nguồn lực tự nhiênĐất, khí hậu, nước, sinh vật, khoáng sản, biển.Là cơ sở tự nhiên cùa các hoạt động sản xuất. Nó vừa phục vụ trực tiếp cho cuộc sống, vừa phục vụ phát triển kinh tế. Sự đa dạng và giàu có về tài nguyên là lợi thế quan trọng cho sự phát triển kinh tế.
Nguồn lực kinh tế - xã hộiDân cư và nguồn lao động, vốn, thị trường, khoa học.Đóng vai trò quan trọng để lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước trong từng giai đoạn.

Bài 2: Trang 34 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào bảng số liệu cơ cấu GDP theo ngành năm 2008 (%)

Nhóm nướcNông, lâm, ngư nghiệpCông nghiệp, xây dựngDịch vụ
Phát triển22771
Đang phát triển253243
 • Em hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu GDP (%) theo ngành của hai nhóm nước
 • Qua bảng sô liệu và biểu đồ đã vẽ, em hãy nêu nhận xét về cơ cấu GDP theo ngành của hai nhóm nước.

Trả lời:

Vẽ biểu đồ:

Nhận xét:

 • Trong cơ cấu GDP theo ngành của 2 nhóm nước có sự tương đồng: Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất, sau đó đến khu vực công nghiệp – xây dựng và khu vực nông nghiệp chiếm tỉ trọng thấp nhất.
 • Tuy nhiên, trong cơ cấu GDP theo ngành của 2 nhóm nước có sự chênh lệch rõ rệt:
  • Ở các nước phát triển ngành nông lâm ngư nghiệp chiếm tỉ lê rất nhỏ. Ngành dịch vụ là ngành chiếm tỉ trọng cao và đóng vai trò quan trọng.
  • Ở các nước đang phát triển, ngành nông lâm ngư nghiệp chiếm tỉ lệ còn cao, ngành du lịch có xu hướng tăng. Tuy nhiên ngành nông nghiệp và công nghiệp vẫn đóng vai trò chủ đạo.

Bài 3: Trang 35 - sách TBĐ địa lí 10

Cho bảng số liệu sau đây về GDP và dân số của thế giới, các khu vực và một số quốc gia năm 2008, em hãy tính GDP trên người.

Trả lời:

Áp dụng công thức tính:

GDP/ người = GDP/ Dân số (USD)

Khu vực, nướcGDP (tỉ USD)Dân số (triệu người)GDP/người (USD)
Toàn thế giới60 585,36 705,09035.8
Nhóm nước đang phát triển17 395,45 484,73171.6
Nhóm nước phát triển43 189,91 220,335392.9
+ Lucxămbua54 257,30,5108514600.0
+ Hoa Kì14 204,3304,546647.9
+ Na Uy450,04,893750.0
+ Nhật Bản4 909,3127,738444.0
+ Xiêra Lêôn1,955,5354.5
+ Malauy4,2713,6314.0
+ Việt Nam89,685,11052.9

Bài 4: Trang 35 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào lược đồ GDP tính theo đầu người năm 2000 dưới đây, em hãy nêu rõ:

 • Những nước có GDP/người cao
 • Những nước có GDP/người thấp

Trả lời:

 • Những nước có GDP/người cao: Canna đa, Hoa Kì, Ôxtrâylia, Na Uy, Thụy Điển, Anh, Pháp, Đức, Ba Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nhật Bản,...
 • Những nước có GDP/người thấp: Nigiê, Sat, Xuđăng, CHND Cônggô, Kênia, Êtiôpia, Tandania,...

 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021