Giải bài 4 trang 59 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 59 - sách TBĐ địa lí 10

Xác định và ghi vào trên lược đồ dưới đây những đầu mối giao thông quan trọng sau: Niu Iooc, Mêhicô Xiti, Riô đê Gianêrô, Luân Đôn, Pari, Rôttecđam, Tôkiô, Bắc Kinh, Matxcơva, Xitni.

Bài làm:

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021