Giải bài 3 trang 40 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 40 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào các kiến thức đã học, em hãy ghép tên các vật nuôi vào các vùng chăn nuôi tương ứng:

Bài làm:

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021