Giải TBĐ địa 10 bài: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

 • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 10, giải chi tiết và cụ thể bài: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ sách tập bản đồ địa lí lớp 10 trang 5. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 10.

Bài 1: Trang 5 - sách TBĐ địa lí 10

Kí hiệu bản đồ có khả năng biểu hiện được những đặc tính bào dưới đây của các đối tượng và hiện tượng địa lí:

 • Đánh dấu X vào các ô trống mà kí hiệu bản đồ có khả năng biểu hiện được:
Vị trí địa lí
Số lượng (Quy mô)
Chất lượng
Cấu trúc
Sự phát triển của đối tượng
 • Kí hiệu bản đồ có khả năng biểu hiện được đặc tính số lượng (quy mô) và chất lượng của hiện tượng bằng cách nào? (Dùng cho chương trình nâng cao)

Trả lời:

Kí hiệu bản đồ có khả năng biểu hiện được những đặc tính bào dưới đây của các đối tượng và hiện tượng địa lí:

xVị trí địa lí
xSố lượng (Quy mô)
xChất lượng
xCấu trúc
xSự phát triển của đối tượng

Kí hiệu bản đồ có khả năng biểu hiện:

 • Số lượng đối tượng thông qua kích thước kí hiệu.
 • Chất lượng đối tượng bằng hình dạng và màu sắc các kí hiệu.

Bài 2: Trang 5 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào lược đồ Công nghiệp hàng tiêu dùng và công nghiệp thực phẩm ở trang sau, em hãy cho biết:

 • Các trung tâm công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm được biểu hiện bằng phương pháp gì? Tại sao? Hãy kể tên các trung tâm công nghiệp có quy mô sản xuất lớn nhất.
 • Phương pháp này có khả năng biểu hiện về đặc tính số lượng (quy mô) của các trung tâm và các điểm công nghiệp không? Nếu có thì biểu hiện bằng hình thức nào? (Dùng cho chương trình nâng cao)
 • Biểu hiện các ngành công nghiệp bằng các loại hình kí hiệu nào?

Trả lời:

 • Các trung tâm công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm được biểu hiện bằng phương pháp kí hiệu.
  • Vì các trung tâm công nghiệp này là các đối tượng được định vị theo điểm, các kí hiệu được đặt chính xác vào vị trí mà các trung tâm công nghiệp phân bố.
  • Các trung tâm công nghiệp có quy mô sản xuất lớn nhất: Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Hà Nội.
 • Phương pháp này có khả năng biểu hiện về đặc tính số lượng (quy mô) của các trung tâm và các điểm công nghiệp. Cụ thể nó biểu hiện bằng kích thước kí hiệu.
 • Biểu hiện các ngành công nghiệp bằng các loại hình kí hiệu tượng hình.

 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021