Giải TBĐ địa 10 bài: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 10, giải chi tiết và cụ thể bài: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải sách tập bản đồ địa lí lớp 10 trang 56. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 10

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 56 - sách TBĐ địa lí 10

Với sự hiểu biết của mình, em hãy nêu rõ vai trò của ngành giao thông vận tải trong phát triển kinh tế và đời sống.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 56 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào nội dung bài học trong SGK, điền vào bảng sau những thông tin phù hợp thể hiện đặc điểm của ngành giao thông vận tải.

Sản phẩmThước đo
Đặc điểm

......................................

......................................

...........................................

...........................................

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 56 - sách TBĐ địa lí 10

Điền vào bảng dưới đây những nội dung thể hiện sự tác động của nhân tố tự nhiên đến phân bố ngành giao thông vận tải.

Nhân tố tự nhiênẢnh hưởng
Địa hình

.......................................................

.......................................................

Khí hậu và thời tiết

.......................................................

.......................................................

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 57 - sách TBĐ địa lí 10

Hoàn thành sơ đồ sau để chứng minh vai trò quyết định của sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế đến sự phát triển, phân bố và hoạt động của ngành giao thông vận tải.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5: Trang 57 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào bảng số liệu: Khối lượng vận chuyển và khối lượng luân chuyển của các phương tiện vân tải nước ta năm 2008, hãy tình cự li vận chuyển trung bình về hàng hóa cảu các loại phương tiện vận tải ở nước ta và điền vào cột trống trong bảng.

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021