Giải bài 2 trang 45 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 45 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, vẽ biểu đồ cột thể hiện tình hình khai thác than trên thế giới.

Năm195019601970198019902007
Sản lượng (triệu tấn)182026032936377033877029

Bài làm:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021