Giải TBĐ địa 10 bài: Thực hành vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 10, giải chi tiết và cụ thể bài: Thực hành vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới sách tập bản đồ địa lí lớp 10 trang 52. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 10

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 51 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào bảng số liệu tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới thời kì 1950 – 2007, em hãy vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 51 - sách TBĐ địa lí 10

Nhận xét biểu đồ và giải thích:

  • Than: Được sử dụng từ lâu, nhịp độ tăng trưởng khá đều, thời kì 1980 – 1990 có dừng lại vì ........................................., vào cuối những năm 1990 có tốc độ tăng trưởng trở lại vì ..............................
  • Dầu............................................................................................................
  • Điện............................................................................................................
  • Thép............................................................................................................

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021