Giải bài 1 trang 60 sách TBĐ địa lí 10

 • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 60 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào số liệu về khoảng cách quãng đường qua Xuy-ê và vòng châu Phi trong bảng trên, hãy:

A. Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn: Số hải lí và số % so với tuyến đường đi vòng châu Phi.

B. Nêu đặc điểm của kênh đào Xuy-ê và những lợi ích của nó đối với ngành hàng hải thế giới.

Bài làm:

A. Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn: Số hải lí và số % so với tuyến đường đi vòng châu Phi.

B. Đặc điểm và lợi ích của kênh đào Xuy- ê đối với ngành hàng hải thế giới:

Đặc điểm:

 • Thời gian xây dựng: 1859 – 1959
 • Nước quản lí: Từ 1869 đến tháng 6/1956 Anh quản lí. Từ tháng 6/1956 đến nay, Ai Cập quản lí.
 • Chiều dài: 195 km
 • Chiều rộng mặt kênh: 135 km
 • Trọng tải tàu: 250 nghìn tấn
 • Thời gian qua kênh: 11 – 12 giờ.

Vai trò:

 • Rút ngắn được thời gian vận chuyển, dễ dàng mở rộng thị trường.
 • Giảm phí vận tải, giám giá thàng sản phẩm
 • An toàn hơn cho người và hàng hóa, có thể tránh được thiên tai so với vận chuyển trên đường dài.
 • Đem lại nguồn thu lớn cho Ai Cập thông qua thuế hải quan
 • Phục vụ cho các luồng vận chuyển dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ.
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021