Giải bài 4 trang 65 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 65 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào bảng số liệu sau về giá trị xuất khẩu và dân số năm 2008 của Hoa Kì, Trung Quốc và Cộng hòa Liên Bang Đức.

Tên nướcGiá trị xuất khẩu (tỉ USD)Dân số (triệu người)Giá trị xuất khẩu bình quân đầu người (USD/người)
Hoa Kì1287,4304,5
Trung Quốc1428,31324,7
CHLB Đức1416,982,2
  • Tính giá trị xuất nhập khẩu bình quân đầu người của 3 nước
  • Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện giá trị xuất khẩu/người.

Bài làm:

Giá trị xuất khẩu bình quân của 3 nước là:

Tên nướcGiá trị xuất khẩu bình quân đầu người (USD/người)
Hoa Kì4227,9
Trung Quốc1078,2
CHLB Đức17784,7

Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị xuất khẩu bình quân đầu người:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021