Giải bài 4 trang 47 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 47 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào bảng số liệu “Tình hình sản xuất thép trên thế giới”, em hãy vẽ biểu đồ cột để thể hiện rõ sự phát triển của ngành này qua các năm:

Năm1938195019601970198019902007
Sản lượng (triệu tấn)1101893465946827701090

Bài làm:

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021