Giải TBĐ địa 10 bài: Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu sử dụng năng lượng của thế giới

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 10, giải chi tiết và cụ thể bài: Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu sử dụng năng lượng của thế giới sách tập bản đồ địa lí lớp 10 trang 53. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 10

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 53 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào bảng số liệu cơ cấu sử dụng năng lượng toàn thế giới thời kì 1860 – 2020 (đơn vị %), em hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu sử dụng năng lượng toàn thế giới.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 53 - sách TBĐ địa lí 10

Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu sử dụng năng lượng thế giới, giải thích:

  • Củi, gỗ: Được sử dụng sớm, có xu hướng ngày càng giảm nhanh từ 80% năm 1960 còn 5% năm 2000 và tới 2020 chỉ còn 2%. Đây là xu thế đúng vì để bảo vệ rừng.
  • Than...............................................................................................................
  • Dầu – khí: ......................................................................................................
  • Năng lượng nguyên tử, thủy điện:...................................................................
  • Năng lượng mới:.............................................................................................

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021