Giải bài 2 trang 44 sách TBĐ địa lí 10

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 44 - sách TBĐ địa lí 10

Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền vào bảng sau những nội dung phù hợp thể hiện nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp

Bài làm:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021