Giải bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn sgk Toán đại 9 tập 2 Trang 40 43

  • 1 Đánh giá

Thế nào là phương trình bậc hai một ẩn? Để giải đáp câu hỏi này, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Định nghĩa

Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng:

x là ẩn số; a, b, c là những số cho trước gọi là các hệ số và

2. Giải phương trình với hai trường hợp đặc biệt

a) Trường hợp , phương trình có dạng $ax^{2}+bx+c=0\Leftrightarrow ax^{2}+bx=0$

hoặc $x=-\frac{b}{a}$

Phương trình có hai nghiệm hoặc $x=-\frac{b}{a}$

b) Trường hợp , phương trình có dạng $ax^{2}+c=0\Leftrightarrow x^{2}=-\frac{c}{a}$

Nếu a và c cùng dấu thì phương trình vô nghiệm (trong căn thức k có giá trị âm)

Nếu a và c trái dấu thì phương trình có hai nghiệm là

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 11: Trang 42 sgk toán lớp 9 tập 2

Đưa các phương trình sau về dạng

Chỉ rõ các hệ số a; b; c.

a.

b.

c.

d. ,m là một hằng số.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 12: trang 42 sgk toán lớp 9 tập 2

Giải các phương trình sau:

a.

b.

c.

d.

e.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 13: trang 43 sgk toán lớp 9 tập 2

Cho các phương trình:

a.

b.

Hãy cộng vào hai vế của mỗi phương trình cùng một số thích hợp để được một phương trình mà vế trái thành một bình phương.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 14: trang 43 sgk toán lớp 9 tập 2

Hãy giải phương trình

theo các bước như ví dụ 3 trong bài học.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm đại số 9 bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021