Giải bài Chính tả: Quà của đồng nội Tiếng Việt 3 trang 129

 • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài chính tả: Quà của đồng nội trang 129 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài chính tả này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: Trang 129 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Nghe – viết:

Quà của đồng nội ( từ Khi đi qua những cánh đồng … đến chất quý trong sạch của trời)

Câu 2: Trang 129 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

a) Điền vào chỗ trống s hay x? Giải câu đố.

Nhà …anh lại đóng đố …anh

Tra đỗ, trồng hành, thả lợn vào trong.

b) Điền vào chỗ trống o hay ô? Giải câu đố.

Lòng chảo mà chẳng nấu, kho

Lại có đàn bò gặm cỏ ở tr..ng

Chảo gì mà r…ng mênh m..ng

Giữa hai sườn núi, cánh đ…ng cò bay.

=> Hướng dẫn làm bài:

a) Điền vào chỗ trống s hay x? Giải câu đố.

Nhà xanh lại đóng đố xanh

Tra đỗ, trồng hành, thả lợn vào trong.

Là cái bánh chưng.

b) Điền vào chỗ trống o hay ô? Giải câu đố.

Lòng chảo mà chẳng nấu, kho

Lại có đàn bò gặm cỏ ở trong

Chảo gì mà rng mênh mông

Giữa hai sườn núi, cánh đng cò bay.

Là thung lũng.

Câu 3: Trang 129 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Tìm các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau:

 • Các thiên thể ban đêm lấp lánh trên bầu trời.
 • Trái nghĩa với gần.
 • Cây mọc ở nước, lá to tròn, hoa màu hồng hoặc trắng, nhị vàng, hương thơm nhẹ, hạt ăn được.

b) Chứa tiếng có âm o hoặc ô, có nghĩa như sau:

 • Một trong bốn phép tính em đang học.
 • Tập hợp nhau lại một nơi để cùng bàn bạc hoặc cùng làm một việc nhất định.
 • Đồ dùng bằng giấy cứng, gỗ, nhựa hay kim loại để đựng hoặc che chắn, bảo vệ các thứ bên trong.

=> Hướng dẫn làm bài:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau:

 • Các thiên thể ban đêm lấp lánh trên bầu trời: sao
 • Trái nghĩa với gần: xa
 • Cây mọc ở nước, lá to tròn, hoa màu hồng hoặc trắng, nhị vàng, hương thơm nhẹ, hạt ăn được: sen

b) Chứa tiếng có âm o hoặc ô, có nghĩa như sau:

 • Một trong bốn phép tính em đang học: cộng
 • Tập hợp nhau lại một nơi để cùng bàn bạc hoặc cùng làm một việc nhất định: họp
 • Đồ dùng bằng giấy cứng, gỗ, nhựa hay kim loại để đựng hoặc che chắn, bảo vệ các thứ bên trong: hộp.

 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021