Giải bài Tập đọc:Chú ở bên Bác Hồ Tiếng Việt 3 trang 16

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ - trang 16 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

1. Tóm tắt nội dung:

Bài thơ là sự thương nhớ chú tha thiết của một bạn nhỏ. Chú của bạn là bộ đội và đã hi sinh vì Tổ quốc.

2. Hướng dẫn làm bài:

Câu 1: Trang 17 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Những câu nào cho thấy Nga rất mong nhớ chú?

=> Hướng dẫn làm bài:

Nhớ chú, Nga thường nhắc:

-Chú bây giờ ở đâu?

Chú ở đâu, ở đâu?

Trường Sơn dài dằng dặc?

Trường Sa đảo nổi chìm?

Hay Kon Tum, Đắc Lắk?

Câu 2: Trang 17 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Khi Nga nhắc đến chú, thái độ của ba và mẹ ra sao?

=> Hướng dẫn làm bài:

Khi Nga nhắc đến chú:

  • Mẹ đỏ hoe đôi mắt
  • Ba ngước lên bàn thờ.

Câu 3: Trang 17 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Em hiểu câu nói của ba bạn Nga như thế nào?

=> Hướng dẫn làm bài:

Ba bạn Nga nói “Chú ở bên Bác Hồ” nghĩa là chú của Nga đã hi sinh vì Tổ quốc.

Câu 4: Trang 17 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Vì sao những chiến sĩ hi sinh vì Tổ quốc được nhớ mãi?

=> Hướng dẫn làm bài:

Vì những chiến sĩ đó là những người anh hùng đã hi sinh cả thanh xuân và tính mạng của mình để bảo vệ độc lập, hòa bình của đất nước, mang lại hạnh phúc cho mọi người.

Câu 5: Trang 17 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Học thuộc lòng bài thơ.


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021