Giải bài Tập đọc: Cái cầu Tiếng Việt 3 trang 34

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 3 tập 2, Giải bài Tập đọc: Cái cầu - trang 34 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

1. Tóm tắt nội dung:

Bài thơ miêu tả hình ảnh chiếc cầu Hàm Rồng và tình cảm yêu mến của bạn nhỏ khi nói về chiếc cầu của cha.

2. Hướng dẫn làm bài:

Câu 1: Trang 35 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Người cha trong bài thơ làm nghề gì?

=> Hướng dẫn làm bài:

Người cha trong bài thơ có thể là kĩ sư xây dựng cầu hoặc công nhân xây cầu.

Câu 2: Trang 35 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Từ chiếc cầu cha làm, bạn nhỏ nghĩ đến những gì?

=> Hướng dẫn làm bài:

Từ chiếc cầu cha làm, bạn nhỏ nghĩ đến những hình ảnh: nhện qua chum nước bắc cầu tơ nhỏ; con sáo qua sông bắc cầu ngọn gió; con kiến qua ngòi bắc cầu lá tre; cái cầu treo lối sang nhà bà ngoại như võng ru trên sông.

Câu 3: Trang 35 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Bạn nhỏ yêu nhất chiếc cầu nào? Vì sao?

=> Hướng dẫn làm bài:

Bạn nhỏ yêu nhất chiếc cầu Hàm Rồng sông Mã, vì đó là cây cầu mà cha của bạn đã bắc ngang dòng sông lớn, nghĩ đến cây cầu khiến bạn nhớ đến cha với niềm tự hào sâu sắc.

Câu 4: Trang 35 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Em thích nhất câu thơ nào? Vì sao?

=> Hướng dẫn làm bài:

Em thích nhất câu thơ “ Mẹ bảo: cầu Hàm Rồng sông Mã

Con cứ gọi cái cầu của cha”

vì câu thơ thể hiện sự tự hào đến hồn nhiên, đáng yêu của bạn nhỏ trong bài khi nói về cây cầu do cha xây, từ đó cũng phần nào thể hiện tình cảm yêu mến, quý trọng của bạn với cha mình.

Câu 5: Trang 35 sgk Tiếng Việt 3 tập 2

Học thuộc lòng khổ thơ em thích.


  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021