Giải bài tập 2 trang 42 sách TBĐ địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 42 - sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào nội dung bài học và SGK, hãy hoàn thiện bảng bên để thấy rõ vai trò của nhành dịch vụ trong nền kinh tế Nhật Bản và trên thế giới

Tên ngành dịch vụXếp hạng so với thế giới
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Bài làm:

Tên ngành dịch vụXếp hạng so với thế giới
Tài chính, ngân hàng1
Giao thông vận tải biển3
Thương mại4

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021