Giải bài tập 1 trang 61 sách TBĐ địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Bài tập 1: Trang 61 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng 12.2 trong SGK, em hãy vẽ biểu đồ thể hiện số dân và quá trình phát triển dân số của Ôxtrâylia.

Bài làm:

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021