Giải bài tập 1 trang 47 sách TBĐ địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Bài tập 1: Trang 47 sách TBĐ địa lí 11

Công cuộc hiện đại hóa đã mang lại những thay đổi như thế nào đối với nền kinh tế Trung Quốc?

Bài làm:

Công cuộc hiện đại hóa đã mang lại những thay đổi đối với nền kinh tế Trung Quốc là:

  • Gĩư vững ổn định xã hội và mở rộng buôn bán với nước ngoài tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển.
  • Tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất thế giới
  • Đời sống được nâng cao, thu nhập theo đầu người tăng lên 5 lần trong 20 năm.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021