Giải bài tập 3 trang 55 sách TBĐ địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trang 55 sách TBĐ địa lí 11

“Đoàn kết hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển” vừa là mục tiêu chính, vừa là khẩu hiệu đoàn kết của ASEAN, em hãy đánh dấu X vào ô trống ý kiến của em.

Bài làm:

Đáp án: Đúng

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021