Giải bài tập 2 trang 45 sách TBĐ địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Bài tập 2: Trang 45 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào lược đồ và kiến thức trong SGK, em hãy trình bày đặc điểm của địa hình miền Đông và miền Tây Trung Quốc?

Bài làm:

Đặc điểm địa hình Cộng hòa nhân dân Trung Hoa:

  • Miền Đông: Đồng bằng châu thổ rộng lớn (Hoa Nam, Hoa Trung, Hoa Bắc, Đông Bắc), đồi thấp phía tây.
  • Miền Tây: Núi cao (Himalaya, Côn Luân, Thiên Sơn, Nam Sơn), cao nguyên (Tây Tạng), bồn địa (Duy Ngỗ Nhĩ, Tarim), hoang mạc và bán hoang mạc rộng lớn(Tacla Macan, Alaxan).
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021