Giải bài tập 3 trang 38 sách TBĐ địa lí 11

 • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trang 38 sách TBĐ địa lí 11

Quan sát "Lược đồ Phân bố sản xuất Nông nghiệp LB Nga", em hãy cho biết:

 • Cây lương thực, cây công nghiệp của LB Nga được trồng chủ yếu ở đâu, tại sao?
 • Chăn nuôi bò, cừu, lợn chủ yếu ở đâu, tại sao?
 • Rừng của LB Nga phân bố nhiều ở đâu, tại sao?

Bài làm:

Quan sát "Lược đồ Phân bố sản xuất Nông nghiệp LB Nga", em thấy:

 • Cây lương thực, cây công nghiệp của LB Nga được trồng chủ yếu ở: Đồng bằng Đông Âu, Nam đồng bằng Tây Xi-bia và một số ít ở rìa phía Tây Nam của nước Nga vì ở đây có đồng bằng rộng màu mỡ, đất ẩm, khí hậu ấm thích hợp cho cây trồng phát triển.
 • Chăn nuôi phân bố chủ yếu ở:
  • Bò phân bố ở Đồng bằng Đông Âu và phía Nam nước Nga vì: khí hậu ấm có đồng cỏ.
  • Cừu phân bố ở phía Nam nước Nga vì: khí hậu khô hạn
  • Lợn phân bố ở đồng bằng Đông Âu vì: Gần vùng lương thực, thị trường tiêu thụ lớn.
 • Rừng của Liên Bang Nga phân bố chủ yếu ở: phía bắc và vùng đông Xibia, nơi này có khí hậu ôn đới lục địa, cận cực khô lạnh.
 • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021