Giải TBĐ địa 11 bài 10 Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) - tiết 3

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 11, giải chi tiết và cụ thể bài 10 Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) - tiết 3 sách tập bản đồ địa lí lớp 11 trang 49. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 11.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 49 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu 10.2 trong SGK, em hãy:

  • Tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới (%)
Năm198519952004
Trung Quốc239,0 (.........%)697,6 (..........%)1649,3 (.........%)
Toàn thế giới

12360,0 (100%)

29357,4 (100%)40887,8 (100%)
  • Nhận xét sự thay đổi của nền kinh tế thể hiện qua GDP:..............................................................

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 49 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy vẽ biểu đồ thể hiện “Tỉ trọng của 3 khu vực kinh tế trong tổng GDP của Trung Quốc” và nêu nhận xét của mình:

Năm19852004
Tổng GDP (tỉ USD)239,01649,3
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản49%14,7%
Công nghiệp và xây dựng19,7%50,8%
Dịch vụ31,3%34,5%

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 50 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy vẽ biểu đồ so sánh về “Tổng sản lượng công nghiệp và xây dựng của Trung Quốc với Nhật Bản, Anh và Ấn Độ” và nhận xét:

Trung QuốcNhật BảnAnhẤn Độ
837,81664,4567,4179,9

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 4: Trang 50 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu 10.4 trong SGK, em hãy:

  • Vẽ biểu đồ thể hiện “Cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung quốc qua các năm”.

  • Nhận xét sự thay đổi trong cơ cấu xuất, nhập khẩu

=> Xem hướng dẫn giải


  • 32 lượt xem