Giải TBĐ địa 11 bài 12: Ôxtrâylia - tiết 2

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 11, giải chi tiết và cụ thể bài 12: Ôxtrâylia - tiết 2 sách tập bản đồ địa lí lớp 11 trang 61. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 11.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 61 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng 12.2 trong SGK, em hãy vẽ biểu đồ thể hiện số dân và quá trình phát triển dân số của Ôxtrâylia.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 61 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào bảng 12.3 trong SGK, em hãy vẽ biểu đồ thể hiện “Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế” của Ôxtrâylia (năm 1985, 1995, 2004).

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: Trang 61 sách TBĐ địa lí 11

Dựa vào nội dung của bài Ôxtrâylia trong SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy thu thập các tư liệu, tài liệu, số liệu từ SGK, báo chí, sách,... tập hợp lại theo các bước và cấu trúc sau:

  • Số dân qua các thời kì (nên lấy số liệu các năm mà số dân có sự thay đổi rõ rệt so với các năm kề liền như năm 1850, 1900, 1985, 1995, 2005).
  • Lấy số liệu về dân nhập cư, để thấy được sự gia tăng dân số ở Ôxtrâylia qua các thời kì chủ yếu là do dân nhập cư.
  • Sự phân bố dân cư không đều: ở các đô thị lớn và vùng nông thôn, vùng có khí hậu khắc nghiệt, vùng phía Đông và Đông Nam Ôxtrâylia,...
  • Về trình độ học vấn, về số công trình khoa học, về chỉ số HDI so với một số nước.
  • Về ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, trong nghiện cứu khoa học và đời sống.
  • Về nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Trên cơ sở đó viết báo cáo của mình về dân cư của Ôxtrâylia, sau đó trao đổi với các bạn cùng nhóm để tiếp tục bổ sung và hoàn thiện báo cáo cho đầy đủ và sinh động.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem