Giải bài tập 5 trang 56 sách TBĐ địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Bài tập 5: Trang 56 sách TBĐ địa lí 11

Lựa chọn để điền chữ T (thành tựu) hoặc chữ TT (thách thức) vào ô trống ở các ô sau để nói về thành tựu của ASEAN đã đạt được và các thách thức, trở ngại mà ASEAN phải đối mặt.

Bài làm:

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021