Giải bài tập 6 trang 56 sách TBĐ địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Bài tập 6: Trang 56 sách TBĐ địa lí 11

Hội nhập ASEAN, Việt Nam có thể bán được tất cả các mặt hàng sản xuất trong nước ra toàn khu vực, qua đó thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển, em hãy đánh dấu X vào ô trống theo ý của em.

Bài làm:

Đáp án: Sai

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021